• Cum. May 26th, 2023

Alim və mütəxəssislər

  • Home
  • Alim və mütəxəssislər

FƏLSƏFƏ DOKTORLARI

SADIQOV TOFİQ

 

SEVİNC QULİYEVA

 

ƏSƏDOV HÜSYENAĞA

 

HƏSƏNOVA MİNARƏ

 

GÜNAY MƏMMƏDOVA

 

QƏHRƏMANOV ŞAMƏDDİN

Əliyeva Dilrubə Burxan qızı b.ü.f.d.

Əliyev Mübariz Mirzə oğlu  ü.e.d.,

RAMİZ ƏLƏKBƏROV 

GÜLMƏMMƏDOVA  ŞƏLALƏ 

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu ü.f.d.

Məmmədova Nərgiz Həbib qızı b.ü.f.d., dosent

Zamanova Azadə Paşa qızı  b.ü.f. d., dosent

 

ELMLƏR  DOKTORLARI

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu b.e.d., AMEA-nın müxbir üzvü

MƏMMƏDOVA ZÜMRÜD

İSGƏNDƏROV ELMAN OSMAN OĞLU