• Per. Şub 2nd, 2023

Alim və mütəxəssislər

  • Home
  • Alim və mütəxəssislər

FƏLSƏFƏ DOKTORLARI

BAĞIROVA SAMİRƏ 

 

SADIQOV TOFİQ

 

ƏSƏDOV HÜSYENAĞA

 

HƏSƏNOVA MİNARƏ

 

QAFAROVA MEHRİBAN.

 

QƏHRƏMANOV ŞAMƏDDİN

Əliyeva Dilrubə Burxan qızı b.ü.f.d.

Əliyev Mübariz Mirzə oğlu  ü.e.d.,

Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu a.ü.e.d., dosent

Gülməmmədova Şəlalə Adil qızı b.ü.f.d., dosent

İsgəndərov Sübahət Məmmədəli oğlu ü.f.d.

Məmmədova Nərgiz Həbib qızı b.ü.f.d., dosent

Zamanova Azadə Paşa qızı ü.f. d., dosent

 

ELMLƏR  DOKTORLARI

Ağayev Cəbrayıl Təzəxan oğlu a.e.d., dosent

Məmmədova Zümrüd Əmən qızı b.e.d., dosent

Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu b.e.d., AMEA-nın müxbir üzvü

MƏMMƏDOVA ZÜMRÜD