• Pts. Ara 4th, 2023

Səyahət

Səyahət

  • Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Dendrologiya İnstitutu həm təbiət həm də tarixi  muzeydir.
  • Burada kolleksiyalar, sistematik qohumluq prinsipi əsasında  qruplaşmışdırılmışdır. Dendrarini  landşaft  memarlığının  nümunəsi kimi milli sərvət hesab etmək olar.
  •  Aşağıdakı  kolleksiya fondunda  1800 növ, o cümlədən 1540  forma  və  sort   cəmləşmişdir.

Dendrari — 700 növ

Mədəni bitkilər – 600 növ

Dekorativ bitkilər — 480 növdən  çox

Fond oranjeriyası — 270 növ

  • Aralıq  dənizyanı ölkələrdən  255 növ, Avstraliya  və Yeni  Zellandiya  florasından 105 növ, Qafqaz  florasından 420 növ, Şərqi Asiya florasından 170 növ, Şimali və Cənubi Amerikadan 180 növ, Orta Asiya  florasından 109 növdən  çox  ağac və  kol  bitkiləri əkilmişdir.
  • Geniş  yayılmayan  çoxillik  bitkilərdən 75 növ və 162 sort, kaktus 28 növ və 56 sort,  eləcə də  digər  bitki kolleksiyaları növ müxtəlifliyi  ilə  xarakterizə  olunur.
  • Dendrologiya  İnstitunda  S.A. Yesenin, İ.N. Vavilov muzeyi fəaliyyət göstərir.