• Sal. Eyl 27th, 2022

Rəhbərlik

Direktor vəzifəsini icra edən : Minarə Yunis qızı Həsənova Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Tel: (994 12) 454 15 00

Faks: (994 12) 454 03 74

E-mail: dendrary@mail.az


Elmi İşlər üzrə direktor müavini: Samirə Behbud qızı Məmmədova, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Biologiya istiqaməti üzrə bakalavr pilləsinə daxil olmuş və 2004-cü ildə həmin Universiteti bitirmişdir. 2004-2007-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Biologiya istiqamətinin Botanika ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

01.06.2002-ci ildən AMEA Mərdəkan Dendrarisində kiçik elmi işçi, 10.03.2005-ci ildə elmi işçi, 01.02. 2012-ci ildə böyük elmi işçi, 15.10. 2015-ci ildə aparıcı elmi işçi, 01.02.2018-ci ildən laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

2012-ci ildən AMEA Mərdəkan Dendrarisinin dissertantı olaraq “Abşeron şəraitində Eucalyptus L’Herit. cinsinə aid bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və dendroxronoloji təhlili” mövzusunda geniş elmi tədqiqat işləri aparmışdır.

2014-cü ildən AMEA Dendrologiya İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədr müavini, 2016-cı ildən isə Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

08 sentyabr 2014-cü il tarixli 199 nömrəli sərəncamla AMEA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislərinin mükafatlandırılması məqsədi ilə kecirilən “Əsrin müqaviləsi” böyük neft sazişinin imzalanmasının 20 illiyinə həsr olunmuş müsabiqənin qalibi olmuş, II yeri tutmuşdur.

2017-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 23 aprel 2018-ci il tarixli (protokol № 11-k) qərarı ilə “2417.01 Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2020-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının YAP-nın ərazi təşkilatının sədr müavini, Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti ictimai birliyinin üzvüdür.

01.09.2020 – çi ildən Dendrologiya İnstitutunun еlmi işlər üzrə dirеktоr müavini vəzifəsinə təsdiq еdilmişdir, «Dendroxronologiya» labоratоriyasının rəhbəridir. Əsas elmi fəliyyəti – təbii və mədəni florada olan növlərin yayıldığı ərazilərin monitorinqi, dendroklimatalogiya və dendroxronologiya istiqamətində tədqiqatların aparılmasıdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi və ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə 2015 və 2021 ci illərdə AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür.

2020-ci ildən “Böyük Qafqazın meşə ekosistemlərinin dendroiqlim təhlili” mövzusu ilə AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı proqramı üzrə dissertantıdır.

1 kitabın “Azərbaycanda İtburnu cinsi növləri təbii və mədəni şəraitdə” (İSBN 978-9952-453-62-2 Bakı, ”Elm” 2018), 1 monoqrafiyanın “Evkalipt növlərinin Azərbaycanda iqlimləşdirilməsi və dendroxronoloji təhlili” (İSBN 978-9952-514-27-7, Bakı,”Elm” 2019),  60-dan çox elmi əsərin müəllifidir ki, onlardan 23 elmi əsər xaricdə, 8 elmi əsər isə beynəlxal elmi bazalarda dərc еdilmişdir. “Azərbaycan dendroflorası” çoxcildliyinin (I-V) hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 1 dissertanta elmi rəhbərlik edir.

Ailəlidir 1 övladı var.

Tel: (+994 12) 454- 60-62

E-mail:samira.baqirova.2013@mail.ru


Ümumi işlər üzrə direktor müavini: Rauf Hüseyn oğlu Əliyev Əliyev Rauf Hüseyn oğlu 1981 — ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1998-2002 — ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Energetika və enerji maşınqayırma fakultəsini bitirib. 2002-2005-ci illərdə həmin akademiyanın magistraturasında təhsil almışdır. 2004- 2007 — ci illərdə AMEA-nın Genetik Ehtiyyatlar İnstitutunda aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir. 2004-cü ildən AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə və 2010-cu ildən ümumi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.

Tel: (994 12) 454 82 96

E-mail: rauf_702a@mail.ru


Minarə


İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi müdiri: Tünzalə Nəriman qızı Zeyvəliyeva 

Tünzalə Nəriman qızı  Zeyvəliyeva 1981-ci ildə Naxçıvan MR  Şahbuz rayonunun Nursu kəndində anadan olmuşdur. 2000-2005 —  ci llərdə Odlar Yurdu Universitetinin «İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası» fakültəsində təhsil almışdır. 2006-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya İnstitutunda labarant, kiçik elmi işçi , böyük elmi işçi, baş mütəxəsis vəzifələrində işləmişdir.  Hazırda Dendologiya İnstitutu İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi müdiri və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədridir.

2015-2016- cı illərdə  dəfə  AMEA Dendrologiya İnstitutunun Fəxri Fərmanına; 2016-cı ildə «Bizim Lider» redaksiya heyyətinin Fəxri diplomuna; 2017- ci ildə isə AMEA  Azad Həmkarlar İttifaqı Fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

Dendrologiya İnstitutun  İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi ictimaiyyət arasında, o cümlədən müxtəlif təşkilatlar, həmçinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıqda qarşılıqlı və faydalı münasibətlərin qurulmasına xidmət edir.

 

Dendrologiya İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatı müəssisə yarandığı tarixdən fəaliyyət göstərir. Təşkilatın əsas məqsədi öz üzv­lərinin vətəndaşlıq, sosial-iqtisadi mənafelərini, əmək hü­quq­larını müdafiə və mühafizə etməkdən, onların sağlamlığını, əmək, istirahət və məişət şəraitlərini yaxşılaşdırmaqdan iba­rət­dir.

Dendrologiya İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının ali or­qanı ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilən həmkarlar təş­ki­la­tının  yığıncağıdır.  Hazırda təşkilat 7 nəfər büro üzvü olmaqla 160-dan çox inistitut əmək­daşını özündə birləşdirir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Tel.: (994 12) 454 10 50

E-mail: arazli.tunzale@mail.ru


Kadrlar şöbəsinin müdiri: Əfəndiyeva Rəsmiyyə Raqif qızı. Əfəndiyeva Rəsmiyyə Raqif qızı 1986-ci ildə  Ağstafa rayonunda anadan  olmuşdur.

2004-209-cu illərdə Bakı Dövlət universitetinin coğrafiya fakultəsini bitirib.

2012-cı ildən AMEA Dendrologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi,, 2014-cü ildən isə elmi işçi, 2021-ci ildən kadrlar şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır

50 elmi məqalənin, 8 sertifikatın müəlifidir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

E.mail: Resmiyye_efendiyeva @mail.ru

 


Baş mühasib:Rüfət Əzizağa oğlu Heybətov

Rüfət Əzizağa oğlu Heybətov 14  mart 1961-ci il Bakı şəhəri Şüvələn qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Plan-iqtisad texnikumuna daxil olub. 1984-cü ildə   bitirib. Müxtəlif idarələrdə mühasib, iqtisadçı, baş mühasib vəzifələrində işləmişdir. 1999-cu ildən AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunda baş mühasib vəzifəsində işləyir.

Tel.: (994 12)454 64 32


Beynəlхalq əlaqələr: Rəşad Həmid oğlu Xəlilov 

Rəşad Həmid oğlu Xəlilov — 1976-cı ildə Bakı şəh., Xəzər rayon., Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1999 — 2003 — cü llərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin «Tərcümə» fakültəsində təhsil almış  və «Dilşünas, Tərcüməçi» ixtisasına yiyələnmişdir. 2003-2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 156 saylı Tam orta məktəbdə İnğilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.2014-cü ildən isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya İnstitutunda tərcüməçi, mütəxəssis, baş mütəxəsis vəzifələrində işləmişdir. Hal-hazırda Dendologiya İnstitutu Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdiri vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir 2 övladı var.

Tel.: (994 12)454 -10-50

E.mail: khalilovrashad@outlook.com