• Sal. Eyl 27th, 2022

Beynəlxalq əlaqələr

 • Home
 • Beynəlxalq əlaqələr

Beynəlхalq əlaqələri

 • Dünya Botanika Bağları;
 • REA Baş Bоtanika Bağı;
 • Ukrayna MEA-nın N.N.Qrişin adına Botanika Bağı;
 • Sofiyevka dendraloji parkı;
 • REA Mərkəzi Sibir Botanika Bağı;
 • Petrozavodsk Dövlət Universitetinin Botanika Bağı;
 • Belorusiya MEA-nın Mərkəzı Botanika Bağı;
 • Polşa Elmlər Akademiyasının Dendrologiya İnstitutu;
 • Moldaviya EA Botanika Bağı və s. ilə elmi əməldaşlığı davam etdirmişdir.

Ağac və kоl bitkilərinin sistematik araşdırılması, taksоnоmik göstərciləri, yayılma arealları, dekorativ, efir yağlı-dərman bitkiləri, üzrə monitorinqi aparılmış, təbii və mədəni florası tədqiq edilmişdir.

Cari ildə  Türkiyə Respublikasının Akdeniz Universitesinin Biologiya Bölümü və Botanika Bahçesi “Akdeniz Universtesi Botanik Bahçesi Uygulama və Araşdırma mərkəzindəki ağac-kol bitkiləri ilə Abşeronun ağac və kol bitkilərinin müqayisəli monitorinqi” mövzusunda müqavilə bağlanmışdır.

“Elm və təhsil sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə” Pamukkale Universiteti Flora və Fauna Araşdırma, İnkişaf və Tətbiqi Mərkəzi ilə müqavilə imzalanmışdır.