• Cum. May 26th, 2023

Şöbələr

KADRLAR-SOBƏSİ

 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR VƏ TEXNİKİ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

 

 

ELM TƏHSİL ŞÖBƏSİ

 

EKOLOGİYA VƏ İQLİMLƏŞDİRMƏ  ŞÖBƏSİ

 

 

 

SƏNƏDLƏRLƏ İŞ ŞÖBƏSİ

 

TƏCHİZAT VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ