• Per. Şub 2nd, 2023

Şöbələr

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

 

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR VƏ TEXNİKİ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

 

ELM TƏHSİL ŞÖBƏSİ

 

EKOLOGİYA VƏ İQLİMLƏŞDİRMƏ  ŞÖBƏSİ

 

KADIRLAR ŞÖBƏSİ

 

SƏNƏDLƏRLƏ İŞ ŞÖBƏSİ

 

TƏCHİZAT VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ