• Paz. Mar 3rd, 2024

Məqalə qəbulu

 • Home
 • Məqalə qəbulu

Dendrologiya İnstitutunda beynəlxalq simpozium keçiriləcək

 

06-08 sentyabr 2023-cü il tarixində Elm və Təhsil Nazirliyinin Dendrologiya İnstitutunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Avrasiyada Biomüxtəliflik – SEAB 2023” VI beynəlxalq simpozium keçiriləcək.

Simpozium Avropa və Asiya qitələrinin əsas bitki örtüyü və heyvanlar aləmi olmaqla çoxlu sayda elmi araşdırmalar üzrə “Ətraf mühitin çirkləndiricilərinin iqlim dəyişkənliyinə təsiri”, “İqlim dəyişkənliyinin növlərin yayılması, arealı və miqdarına təsiri”, “Bitkilərin in vitro, in situ, ex situ şəraitində biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi və biomüxtəlifliyin saxlanılmasının normativ-hüquqi bazası”, “Təbii və antropogen amillərin biomüxtəlifliyə təsiri” və “Biomüxtəlifliyin saxlanılma problemləri” və s. bölmələri üzrə təşkil olunacaq.

Simpoziumun əsas elmi istiqamətləri:

 1. Biomüxtəliflik və qorunması
 2. Biomüxtəliflik və təhsil
 3. Həyatın biokimyəvi müxtəlifliyi
 4. Biomüxtəliflik və qida təhlükəsizliyi
 5. Biocoğrafiya və biomüxtəliflik
 6. Bioremedasiya
 7. Biomüxtəliflikdə biotexnoloji tətbiq
 8. Ekoturizm
 9. Ətraf mühit toksikologiya və biomüxtəliflik
 10. Orqanizmlərin genetik modifikasıyası və biomüxtəlifliyi
 11. Meşə ekosistemi və biomüxtəlifliyi
 12. Genetik resurslar və biomüxtəliflik
 13. Qlobal səhhət xəstəlikləri və biomüxtəliflik
 14. Yaşıl enerji texnologiyası və biomüxtəliflik
 15. İqlim dəyişkənliyinin təsiri və biomüxtəliflik
 16. Mikrob biomüxtəlifliyi
 17. Okean və təmiz su biomüxtəlifliyi
 18. Bitki biomüxtəlifliyi
 19. Post genom texnologiyası və biomüxtəliflik
 20. Bərpaolunan və davamlılıq biomüxtəlifliyi
 21. Torpaq biomüxtəlifliyi
 22. Şəhər biomüxtəlifliyi
 23. Vəhşi həyat biomüxtəlifliyi
 24. Heyvan biomüxtəlifliyi

Konfransın dili: ingilis dilli

Tezis və  məqalələrin göndərildiyi məktubun mövzu yerində “Avrasiyada Biomüxtəliflik – SEAB 2023” VI beynəlxalq simpozium  sözlərinin yazılması tələb olunur.

Tezis və  məqalələrin faylının (vord) adı birinci müəllifin latın hərfləri ilə yazılmış soyadı və adı ilə başlanmalıdır.

Məqalə və tezislərin tərtibat qaydaları

Tezisin adından yuxarıda sağdan aid olduğu seksiyanın nömrəsi göstərilir və sonra bir sətir buraxılır.

Tezisin mətni:

Tezislər Word A4 formatında, Arial 11 pt şrifti ilə (sahələr: hər tərəfdən 2 sm qoyulmaqla), sətirlərarası 1 olmaqla,  ən çoxu 1 səhifə həcmində  olmalıdır.

Abzaslar arasında məsafə qoyulmur, mətn hər iki tərəfdən düzləndirilir.

Tezisin adı ortadan böyük hərflərlə BOLD (qara) şriftlə, bir sətir buraxdıqdan sonra növbəti sətirdə ortadan BOLD şriftlə tezisin məliflərinin ad və soyadları (ad açıq yazılır), bir sətir buraxdıqdan sonra otradan italik şrifti ilə hər müəllifin iş yeri, ölkəsi, korrespondent* müəllifin e-mail ünvanı verilir.

Bir sətir buraxıldıqdan sonra abzasdan (abzas – 1 sm) adi şriftlə əsas mətn başlanır.

Tədqiqatın məqsədi: maks. 100 söz, material və metodlar: maks. 150 söz, nəticələr: maks. 200 söz.

Simpoziuma göndərilən məqalələrin tam mətninin həcmi 5 səhifəni keçməməlidir.

Tezis və məqalələr 15 iyul 2023- cü il tarixindən qəbul edilir.

Tezis və məqalələrin  göndərilməsi üçün son tarix – 15.08.2023-cü il.

 

Tezislər seab2023@mail.ru  elektron ünvanına göndərliməlidir əlaqə tel.: (+994 12) 454 10 50; (+99450) 484 33 70

Simpoziumun keçirilmə tarixi: 06-08 sentyabr 2023-cü il tarixidir.

Ödənişlər: 15 avqust – 01 sentyabr 2023

Qeyd: Ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmır.

S.№ Participants Amount ($)
1. Academicis 80$
2. Students(masters, doctoral students) 50$
3. Local participants 20$
4. Online participation fee 20$

 

Title (Times New roman, 12 pt, bold, the first letter of title is capitalized, Centered)

 

Author 1* (First Name SURNAME),  Author2, Author3… (Times New Roman, 11 pt., Centered, Presenter’s name will be underlined)

 

*1My Institute, Faculty, Department, City, Country. (Times New Roman, 10 pt., Centered)

2My Institute, Faculty, Department, City, Country. (Times New Roman, 10 pt., Centreted)

 

*Corresponding author e-mail: (aaa@xxxx.com) (Times New Roman, 10 pt., Centreted)

 

Aim of Study: In this section, the authors are expected to clearly write the main purpose of the study. (Times New Roman, 11 pt., Justified, max. 100 words)

 

Material and Methods: In this section should be explained clearly and concisely material and methods used in the current study (Times New Roman, 11 pt., Justified, max. 150words)

 

Results: In this section, results of the current study should be clearly written. (Times New Roman, 11 pt., Justified, max. 200 words)

 

Acknowledgements: In this section financial support acknowledgments should be included. If no any acknowledgement this section should not be required (Times New Roman, 11 pt., Justified, max. 80 words).

 

Posters

Posters offer the opportunity to present data and have substantive discussions with interested colleagues. Authors present their papers using a visual medium with key excerpts from the papers displayed on a 4′ high x 8′ wide/1.2 m high x 2.4 m wide free-standing bulletin board. Poster presentations should incorporate illustrative materials such as tables, graphs, photographs, and large-print text, and materials should be clearly readable from a distance of three feet (primary text font should be 20 points or larger, and headings font at least 30 points). Posters are assigned a session number and bulletin board number and are organized by keyword when possible. No audio visual equipment can be used

Full texts:

Papers and theses sent to simposium committee should be made in Times New Roman 11pt, 1 cm interval and consist of below text titles:

 

Introduction, Material and Methods, Results and discussions, References.

Full text shouldn’t be up 5 pages, up 5 keywords (tables, graphs, figures)

 

Keywords: keyword 1, keyword 2, etc. (Times New Roman, 11 pt., Justified)

 

Simposium language: English