III Volume of “Azerbaijan Dendroflora”

Azərbaycan Dendroflorası-III

T.S. Məmmədov: “Azərbaycan Dendroflorası”. Bakı: “Elm”, 2016. 400 səh.

                                                                        III Cild

“Azərbaycan dendroflorası” kitabının III cildi I və II cildin davamı

Paxlakimilər fəsiləsi