Azərbaycan Dendroflorası-IV cild

 

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof.: Tofiq Sadıq oğlu Məmmədov:  Bakı: “Elm”, 2018, 376 səh

 

Azərbaycan Dendroflorası IV cild

BN