KONFRANSIN PROQRAMI

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi

Azərbaycan MEA Dendrologiya İnstitutu

 

“İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri” mövzusunda

Beynəlxalq elmi konfrans

Azərbaycan, Bakı, AMEA Dendrologiya İnstitutu

19-21 sentyabr 2017-ci il

 

KONFRANSIN PROQRAMI

 

logo

 

BN