BÖLMƏLƏR

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi

Azərbaycan MEA Dendrologiya İnstitutu

 

“İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri” mövzusunda

Beynəlxalq elmi konfrans

Azərbaycan, Bakı, AMEA Dendrologiya İnstitutu

19-21 sentyabr 2017-ci il

BÖLMƏLƏR:

  1. Qlobal iqlim dəyişkənliyinin biomüxtəlifliyə və bioloji ehtiyatlara təsiri;
  2. Bitkilərin biomüxtəlifliyinin in vitro, in situ, ex situ şəraitində öyrənilməsi və biomüxtəlifliyin qorunmasının hüquqi-normativ bazası;
  3. İqlim dəyişkənliyinin landşaft memarlığına təsiri;

      4.Ətraf mühit çirkləndiricilərinin iqlim dəyişkənliyinə təsiri;

     5.İqlim dəyişkənliyinin növlərin yayılmasına təsiri;

      6.Təbii və antropogen amillərin biomüxtəlifliyə təsiri;

  1. Biomüxtəlifliyin qorunması problemləri.

 

BN