TƏŞKİLATÇILAR

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi

Azərbaycan MEA Dendrologiya İnstitutu

 

“İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri” mövzusunda

Beynəlxalq elmi konfrans

Azərbaycan, Bakı, AMEA Dendrologiya İnstitutu

19-21 sentyabr 2017-ci il

 

TƏŞKİLATÇILAR:

  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya İnstitutu;
  • Rusiya Elmlər Akademiyası N.V.Tsitsin adına Baş Botanika Bağı;
  • Belarus Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Botanika Bağı;
  • Qazaxstan Milli Elmlər Akademiyası Baş Botanika Bağı;
  • Qırğızstan E.Z.Qareyev adına Milli Elmlər Akademiyası Botanika Bağı;
  • Ukrayna M.M.Qrişko adına Milli Elmlər Akademiyası Botanika Bağı.

 

 

 

logo 

BN