Həmkarlar Təşkilatı

Dendrologiya İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatı müəssisə yarandığı tarixdən fəaliyyət göstərir. Təşkilatın əsas məqsədi öz üzv­lərinin vətəndaşlıq, sosial-iqtisadi mənafelərini, əmək hü­quq­larını müdafiə və mühafizə etməkdən, onların sağlamlığını, əmək, istirahət və məişət şəraitlərini yaxşılaşdırmaqdan iba­rət­dir.

Dendrologiya İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının ali or­qanı ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilən həmkarlar təş­ki­la­tının  yığıncağıdır.  Hazırda təşkilat 7 nəfər büro üzvü olmaqla 160-dan çox İnistitut əmək­daşını özündə birləşdirir. Təşkilatın sədri Zeyvəliyeva Tün­za­lə  Nəriman qızıdır.

 

AMEA DENDROLOGİYA İNSTİTUTUNUN HƏMKARLAR TƏŞKİLATI  ÜZVLƏRİ 

 

Həmkarlar təşkilatı

—         sədr   Tünzalə Zeyvəliyeva Nəriman qızı

—         sədr müavini   Rəşad Həmid oğlu Xəlilov

—         katib  Minarə Yunis qızı Həsənova

—         büro üzvləri

 

Baloğlan Nəcəfov 

Hüseynova Əfruz 

Nigar Nəsirova 

 

 

 

 

 

BN