İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Şöbənin adı İctimaiyyətlə  əlaqələr  şöbəsi
Tel (994 12) 454 10 50
Faks (99412) 454 03 74
Elektron poçtu arazli.tunzale@mail.ru
Şöbə müdiri                                              Zeyvəliyeva Tünzalə
İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

Elmi tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin artırılması, alınmış nəticələrin mər­kəz­ləş­dirilməsi, patent-lisenziya və qrant la­yi­hələri ilə əlaqədar işlərin həlli; Elmi fəa­liy­yətin yerli və xarici mətbuatda işıqlan­dırılması; İnstitutun fəaliyyət istiqamət­lə­ri üzrə daxil olan müraciət və sorğulara qa­nun­veri­ci­liyə uyğun olaraq baxılması, ictimaiyyəti maraqlandıran məsələ­lər­lə bağlı məlu­matların KİV vasitəsilə və di­gər üsullarla ictimaiyyətə çatdırılması; İns­titut nümayəndələrinin (rəhbərlərinin, əmək­daşlarının və mütəxəssislərinin) möv­­­cud sahədə təşkil edilən beynəlxalq və regional miqyaslı beynəlxalq təd­bir­lər­də iştirakının təmin edilməsi, bu kimi təd­bir­lərin ölkədə keçirilməsinin təşkili.

BN