“Dendroxronologiya” laboratoriyası

Laboratoriyanın adı Dendroxronologiya
Tel. (+994 12) 548298
Faks (+994 12) 540374
Elektron poçtu samira.baqirova.2013@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Bağırova Samirə Behbud qızı

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Təbii və mədəni florada cinslərin tak­sonomiyası, məhv olmaq təhlü­kəsində olan və  nadir növlərin  popul­ya­siya­larında baş verən proseslər, mübahisəli taksonların biometrik ana­lizi, taksonların təbii diopa­zonlarında coğrafi variasiyalar və ayrıca regionlar üzrə dendroflorasının xronoloji təsviri
Əsas elmi nəticələri

 

Ağac və kolların yeni dekorativ sort və formalarının bioekologiyası qiy­­mət­ləndirilmiş; meşə, təbiət abi­dələri, bağ-park obyektləri seçilmiş; əlverişsiz iqlim amillərinin təsiri və zərərverici həşəratların kütləvi çoxal­ması ilə əlaqədar olaraq dendro­xronoloji tədqiqatlar aparılmış; əsas meşə əmələ gətirən cinslərin yaşlı nüsxələri seçilmişdir.
BN