«Bitki еkologiyası» laboratoriyası

Bitki ekologiyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 548298 
Faks (+994 12) 4540374 
Elektron poçtu asadovhuseynaga@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Əsədov Hüseynağa Həsən oğluBiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 
  • biotik və abiotik amillərin ağacların böyüməsinə, inkşafına və sağlamlığına təsiri; sənaye çirkləndiricilərinin ağaclara təsir mexanizmi;
  • ağacın genetik və ekoloji aspektlərinin öyrənilməsi;
  • ağac  sağlamlığının dendroxronoloji qiymətləndirilməsi;
  • ekzotların təbiiləşməsində yerli bitki qruplaşmalarının transformasiyası ilə bağlı olan ağac bitkilərinin introduksiyasının gələcəkdə ekoloji nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
Əsas elmi nəticələri Ağac və kol bitkilərinin ekoloji amillərə davam­lılığının öyrənilməsi, ekoloji   amil­­lərə görə qruplaşdırılması və tətbiqi öyrənilmişdir. 
BN