Efir yağlı bitkilər laboratoriyası

Efir yağlı bitkilər laboratoriyası

Tel (+994 12) 4546062 
Faks (+994 12) 4540374 
Elektron poçtu zumrud_dendrari@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Zümrüd Əmən qızı MəmmədovaBiologiya üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təsərrüfat əhəmiyyətli ağac və kol bitki­lərinin öyrənilməsi, efir yağlarının alın­ması, antimikrob xüsusiyyətlərinin öyrənil­məsi və tətbiq edilməsi.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycanın florasında efir yağlı dərman bitkilərinin sistematik təftişi, botaniki xü­susiy­yətləri, bitki örtüyündə rolu, genezisi, for­­­malaşması yolları, bəzi növ­lərinin seno­populyasiyalarının qiymət­lən­diril­­məsi, efir yağlı xüsusiyyətləri və antimikrob  xassələri, sənaye əhəmiyyəti və digər faydalı xassələri öyrənilmiş, təkliflər verilmişdir. 
BN