Nəşr olunan elmi əsərlər

 

  • T.S. MƏMMƏDOV: “ABŞERONUN AĞAC VƏ KOLLARI”. BAKI: “ELM VƏ TƏHSİL” 2010-468 səh.

 


 

  • T.S.MƏMMƏDOV, E.O.İSGƏNDƏR, T.H.TALIBOV: “AZƏRBAYCANIN NADİR AĞAC VƏ KOL BİTKİLƏRİ”.BAKI. “ELM”, 2014-380 səh.

 

 

 

 

 

 

 


 

  • T.S.MƏMMƏDOV, MAYİS QASIMOV. «FİTOTERAPİYA».BAKI: “ELM”, 2014- 302 səh.

fitoterapiya

 

 

 

 

 

 


 

  • T.S.Məmmədov, Ş.A. Gülməmmədova, F.S.Mehdiyeva  “Ekoloji oyunlar”  Bakı ,“Elm”, 2007.144 səh.

 

  • img109 - копияEkoloji oyunlar                                                                   

 

 

 

 

 

 


 

  • T.S.Məmmədov  “Ekoloji amillərə görə Abşeronda yaşıllaşdırma”  Bakı ,“Elm”, 2003.

 

Изображение 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN