Elmi şura

AMEA DENDROLOGİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURA  ÜZVLƏRİ 

 

 

—       sədr       AMEA-nın müxbir üzvü, professor T.S.Məmmədov

                       Telefon: (994)12 454 30 12
                       Fax: (99412) 454 03 74 
                       E-mail:  dendrary@mail.az

—       katib    Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Z.H.Abbasova

                       Telefon: (994)12 454 60 62     Fax: (994)454 03 74 

                       E-mail: zemfira_abbasova@mail.ru

—       üzvləri

Biologiya elmləri doktoru, dosent Zümrüd Əmən qızı Məmmədova

Biologiya elmləri doktoru, professor Elman Osman oğlu  İsgəndər-aparıcı elmi işçi 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hüseynağa Həsən oğlu Əsədov-laboratoriya müdiri

Kənd təsərüfatı üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Tofiq Müzəffər oğlu Sadıqov-laboratoriya müdiri

Biologiya  elmlər doktoru, professor Cəlal Şamil oğlu Məmmədov-aparıcı elmi işçi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vaqif  Məhərrəm oğlu Novruzov-laboratoriya müdiri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru , dosent Minarə Yunis qızı  Həsənova-laboratoriya müdiri

Pedoqoqika üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban Arzuman qızı Qafarova-böyük elmi işçi

Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəlalə Adil qızı  Gülməmmədova-laboratoriya müdiri

Kənd təsərüfatı üzrə fəlsəfə doktoru Şaməddin Şəmsəddin oğlu Qəhrəmanov-aparıcı elmi işçi

 

BN