Linklər

  • RƏSMİ VEB — SAYTLAR

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmış «Azərbaycan» portalı

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev

Heydər Əliyev Fondu

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası

Azərbaycan Mərkəzi Bankı

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Azərbaycan Milli Elm Fondu

AR Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

AR Daxili İşlər Nazirliyi

AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

AR Təhsil Nazirliyi

AR Maliyyə Nazirliyi

AR İqtisadiyyat Nazirliyi

AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti

Hesablama Palatası

Auditorlar Palatası

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan Texniki Universiteti

Qafqaz Universiteti

Qərb Universiteti

Milli Aviasiya Akademiyası

«Xəzər» Universiteti

Naxçıvan Dövlət Universiteti

«Odlar Yurdu» Universiteti

AR RYTN-in Məlumat Hesabat Mərkəzi

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Lənkəran Dövlət Universiteti

Azərbaycan Universiteti

  •  ELMLƏR AKADEMİYALARININ  SAYTLARI

Rusiya Baş Botanika Bağları

Dünya Akademiyalarının xəritəsi

Avropa Akademiyaları

Latviya Elmlər Akademiyası

Litva Elmlər Akademiyası

Ukrayna Elmlər Akademiyası

Özbəkistan Elmlər Akademiyası

Rusiya Elmlər Akademiyası

Moldoviya Elmlər Akademiyası

İsrail Elmlər Akademiyası

İran İslam Respublikası Elmlər Akademiyası

Koreya Elmlər Akademiyası

Pakistan Elmlər Akademiyası

Amerikanın Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu

Rusiya və MDB ölkələrinin aparıcı İnformasiya Mərkəzi

Rambler — teleşəbəkə

Qurani-Kərimin Azərbaycan tərcüməsi

  • ELEKTRON KİTABXANA SAYTLARI

M.F.Axundov adına Milli kitabxana

Qərb Universitetinin kitabxanası

Xəzər Universitetinin kitabxanası

Rusiya Dövlət Kitabxanası

Rusiya Milli Kitabxanası

Dövlət kütləvi tarix kitabxanası

Rusiya Dövlət İncəsənət Kitabxanası

Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası

Dövlət Kütləvi elmi-texniki kitabxanası

Dövlət Mərkəzi elmi-tibbi kitabxanası

Mərkəzi elmi kənd təsərrüfatı kitabxanası

K.F.Uşinski adına Dövlət elmi-pedaqoji kitabxanası

Rusiya Elmlər Akademiyasının Təşkilatlar Birliyinin Dövlət Kütləvi elmi-texniki kitabxanası

Rusiya Elmlər Akademiyasının Təşkilatlar Birliyinin Dövlət Kütləvi elmi-texniki kitabxanasının şöbəsi

Rusiya Elmlər Akademiyasının Ural şöbəsinin Mərkəzi Elmi Kitabxanası

BN