AMEA Dendrologiya institutunun Saray Dayaq Məntəqəsində sınaq məqsədilə əkilmiş yumuşaq buğda sortunun yığımı artıq yekunlaşmaq üzrədir.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.

BN