“Vikipediya” da bilogiya elmi haqqında məqalələr yaradılır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dendrologiya İnstitutu “Vikipediya” qrup könüllüləri tərəfindən  Azərbaycan  Dendrflorasının  I-V cilidliyi Vikipediya virtual ensklopediyasına yerləşdirilmişdir.

Qeyd edek ki,  “Azərbaycan  Dendrflorasının “ I-V cilidliyində Azərbaycanın təbii florasında olan bitkilərlə yanaşı, introduksiya edilmiş  yeni bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə perspektivliyi haqdada məlumatlar verilib. I-V cildlərdə fəsilə, cins  və növlərin taksonomiyası,  təyinedici açarları son təklif olunan APG III-IV sisteminə əsasən verilmiş, ümumi yayılma arealları, botaniki təsviri, ekoloji mühit amillərinə münasibəti və tətbiq sahələri göstərilmişdir.

“Vikipediya”da bu istiqamətdə məqalə yaradılması prosesi davam edir.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.

BN